Logotyp Unii Europejskiej
INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Asystentka stomatologiczna

SPZZLO Warszawa Żoliborz poszukuje osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisko: 

asystentka stomatologiczna / higienistka stomatologiczna

w Przychodni na ul Klaudyny


Poszukujemy osoby, która

  • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała:

- tytuł zawodowy asystentki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie  asystentka stomatologiczna lub

- tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie  higienistka stomatologiczna, lub

  • ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończyła studia wyższe na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskała tytuł licencjata, lub
  • która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskała co najmniej tytuł licencjata,


OFERUJEMY:

  • Umowę o pracę
  • Świadczenia socjalne

 

Aplikuj Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do do wywołania e-mail

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

Administratorem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa nr tel.: 22 833 58 88.
Inspektor ochrony danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e- mail: iod(at)spzzlo.pl lub tel. 798 117 834, adres: Przychodnia Szajnochy, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe kandydatów są zbierane przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz, w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych: dane osobowe kandydatów nie są ujawniane innym odbiorcom.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa podania danych osobowych 

Podanie przez kandydatów swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w oparciu oprofilowanie.


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2020 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług