Data umowy Czas trwania Od Czas trwania Do Dostawca Przedmiot zamówienia Współfinansowanie ze srodków UE Kwota zaangażowania Kwota wykonania umowy
2016-04-25 2016-04-25 2016-12-15 Dorota Joanna Reguła Dorota Joanna Reguła prowadzenie superwizji zespołu terapeutycznego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu realizującego program obejmujący ponadpodstawową opiekę terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc...' Nie 3 000,00 0,00
2016-04-01 2016-04-01 2016-04-29 Danuta Szpręga wykonanie niezbędnych czynności koniecznych do realizacji programów profilaktycznych korekcji wad postawy oraz wad wzroku i zeza Nie 450,00 0,00
2016-03-04 2016-03-04 2016-12-31 KAAR-MED sp. z o.o. świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu Zdrowy Uczeń Nie 16 350,00 0,00
2016-03-07 2016-03-07 2016-12-31 NZOZ Lecznica MEDEA Wojciech Kocoń świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu Zdrowy Uczeń Nie 16 080,00 0,00
2016-03-08 2016-03-08 2016-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Zdrowie s.c. Bogusława Witkowska, Małgorzata Mierzejewska, Anna Pietrzyńska świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu Zdrowy Uczeń Nie 22 680,00 0,00
2016-11-15 2017-01-01 2017-06-30 Danuta Łozowska Danuta Łozowska świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy Nie 16 500,00 0,00
2016-11-15 2017-01-01 2017-06-30 Ewa Buniowska-Rybałt Ewa Buniowska-Rybałt świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy Nie 16 500,00 0,00
2016-11-15 2017-01-01 2017-06-30 Jadwiga Łuksza Jadwiga Łuksza świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy Nie 11 700,00 0,00
2017-03-01 2017-03-01 2017-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Zdrowie s.c. Bogusława Witkowska, Małgorzata Mierzejewska, Anna Pietrzyńska świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w środowisku nauczania i wychowania w 2017 r. na terenie dzielnic Warszawa-Żoliborz i Warszawa-Bielany Nie 20 760,00 0,00
2017-03-01 2017-03-01 2017-12-31 KAAR-MED sp. z o.o. świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w środowisku nauczania i wychowania w 2017 r. na terenie dzielnic Warszawa-Żoliborz i Warszawa-Bielany Nie 16 950,00 0,00
2017-03-01 2017-03-01 2017-12-31 NZOZ Lecznica MEDEA Wojciech Kocoń świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w środowisku nauczania i wychowania w 2017 r. na terenie dzielnic Warszawa-Żoliborz i Warszawa-Bielany Nie 15 630,00 0,00
2016-09-30 2016-10-01 2017-08-31 Bogusława Rozwadowska Bogusława Rozwadowska wykonanie badań profilaktycznych w ramach programu zdrowotnego ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia Nie 1 200,00 0,00
2016-11-07 2016-11-07 2017-03-07 MERITUM GROUP KARBOWY DARIUSZ wykonanie przebudowy i remontu części budynku przychodni przy ul. Kleczewskiej 56 dla poradni dzieci i rehabilitacji dorosłych Nie 1 220 208,91 0,00
2017-04-18 2017-04-18 2017-12-15 Certyfikowany Superwizor Terapii Uzależnień Dorota Joanna Reguła superwizja zespołu terapeutycznego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Żeromskiego 13 realizującego 'Program ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych' Nie 4 500,00 4 500,00
2017-04-03 2017-04-03 2017-05-31 Ewa Paprota realizacja programów profilaktycznych: 'Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniow klas IV szkół podstawowych' oraz 'Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych' Nie 402,50 0,00
2017-07-01 2017-07-01 2022-06-30 Jadwiga Łuksza Jadwiga Łuksza udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii oraz wykonywanie badań profilaktycznych w ramach realizacji programu zdrowotnego pn. 'Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych' Nie 18,00 0,00
2017-07-03 2017-07-03 2018-01-31 Małgorzata Boczoń-Cieślar Małgorzata Boczoń-Cieślar udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii oraz realizacja programu zdrowotnego w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych Nie 18,00 0,00
2017-10-02 2017-10-02 2018-06-29 Leonarda Pomorska-Mąkosa Leonarda Pomorska-Mąkosa świadczenia usług w zakresie wad postawy oraz realizacja programu profilaktyki korekcji wad postawy dla uczniów klas IV Nie 27,00 0,00
2017-06-12 2017-09-01 2018-06-30 Danuta Łozowska Danuta Łozowska świadczenie usług w zakresie okulistyki oraz realizacja programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych Nie 25,00 0,00
2017-06-12 2017-09-01 2018-06-30 Ewa Buniowska-Rybałt Ewa Buniowska-Rybałt świadczenie usług w zakresie okulistyki oraz realizacja programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych Nie 25,00 0,00
2018-03-05 2018-03-05 2018-12-31 KAAR-MED sp. z o.o. świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu promocji zdrowia 'Zdrowy Uczeń' w środowisku nauczania i wychowania w 2018 na terenie dzielnic Żoliborz i Bielany Nie 16 558,50 16 558,50
2018-03-05 2018-03-05 2018-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJZdrowie s.c. Bogusława Witkowska,Małgorzata Mierzejewska,Anna Pietrzyńska-Kaczo świadczenia zdrowotne związane z realizacja programu promocji zdrowia 'Zdrowy Uczeń' w środowisku nauczania i wychowania w 2018 r na terenie Żoliborza i Bielan. Nie 20 520,00 20 520,00
2018-03-05 2018-03-05 2018-12-31 NZOZ Lecznica MEDEA świadczenia zdrowotne związane z realizacją programu promocji zdrowia 'Zdrowy Uczeń' w środowisku nauczania i wychowania w 2018 r. na terenie Żoliborza i Bielan Nie 15 180,00 15 180,00
2019-08-20 2019-08-20 2019-10-19 Jan Dulak PM Zakąłd Usługowy Jan Dulak Wykonanie remontu części pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego w przychodni ul. Elbląska 35 w Warszawie. Nie 70 000,00 70 000,00
2021-06-16 2021-06-16 2021-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJZdrowie s.c. Bogusława Witkowska,Małgorzata Mierzejewska,A. Pietrzyńska-Kaczor Bogusława Witkowska Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji programu promocji zdrowia 'Zdrowy Uczeń' w 2021 roku. Nie 32 790,00 0,00
2021-06-16 2021-06-16 2021-12-31 Zakład Medyczny KAAR-MED OUTSOURCING sp. z o.o. sp.k Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji programu promocji zdrowia 'Zdrowy Uczeń' w 2021 roku. Nie 16 890,00 0,00
2022-09-29 2022-09-29 2022-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Zdrowie s.c. Realizacja programu promocji zdrowia 'Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego' Nie 15,00 1 035,00
2022-09-26 2022-09-26 2022-12-31 Zakład Medyczny 'KAAR-MED Sp.zo.o. Realizacja programu promocji zdrowia 'Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego' Nie 23,00 345,00
2023-03-22 2023-03-22 2023-12-31 Zakład Medyczny 'KAAR-MED Sp.zo.o. Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w środowisku nauczania i wychowania w 2023 r. na terenie dzielnic Warszawa-Żoliborz i Warszawa-Bielany. Nie 17 790,00 17 790,00
2023-03-23 2023-03-23 2023-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJZdrowie s.c. Bogusława Witkowska,Małgorzata Mierzejewska,A. Pietrzyńska-Kaczor Bogusława Witkowska Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w środowisku nauczania i wychowania w 2023 r. na terenie dzielnic Warszawa-Żoliborz i Warszawa-Bielany. Nie 36 870,00 36 870,00
2023-09-25 2023-09-25 2023-12-15 NZOZ''ZDROWIE Bogusława Witkowska Małgorzata Mierzejewska Realizacja programu promocji zdrowia 'Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego' Nie 28,00 28,00
2023-09-25 2023-09-25 2023-12-15 Zakład Medyczny 'KAAR-MED Sp.zo.o. Realizacja programu promocji zdrowia 'Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego' Nie 28,00 28,00
2021-08-31 2021-08-31 2024-12-31 Agnieszka Całka Agnieszka Całka Porady psychoterapeuty w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów objętych ponadpodstawowym programem psychoterapii skierowanym do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m. st. Warszawy realizowanego na podstawie umowy UMIA/PS/B/VI/1/6/10/15/2023-2024 Nie 180,00 6 750,00
2024-03-04 2024-03-04 2024-12-31 NZOZ''ZDROWIE Bogusława Witkowska Małgorzata Mierzejewska Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w środowisku nauczania i wychowania w 2023 r. na terenie dzielnic Warszawa-Żoliborz i Warszawa-Bielany. Nie 35 310,00 35 310,00
2024-03-04 2024-03-04 2024-12-31 Zakład Medyczny 'KAAR-MED Sp.zo.o. Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w środowisku nauczania i wychowania w 2023 r. na terenie dzielnic Warszawa-Żoliborz i Warszawa-Bielany. Nie 20 040,00 20 040,00