Logotyp Unii Europejskiej
INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Informatyzacja w ramach środków UE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz realizuje kolejny projekt dotyczący informatyzacji jednostki w ramach wszystkich lokalizacji, jak również z udziałem partnerów, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach poddziałania 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza. Umowa dotycząca współfinansowania ze środków UE ww. projektu została zawarta 13. września 2016 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz” o szacowanej wartości 6 802 730,00 zł, z której 80%, tj. 5 442 184,00 zł pochodzić będzie ze środków Funduszy Europejskich w ramach pozyskanego dofinansowania ma na celu osiągnięcie poprawy jakości świadczonych usług, głównie przez usprawnienie procesu ich udzielania z wykorzystaniem planowanych do wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki inwestycji SPZZLO Warszawa-Żoliborz przygotuje się do pełnej wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz na zewnątrz podmiotu, jak również pozwoli na uruchomienie e-usług na wysokim poziomie dojrzałości. Ułatwi to pacjentom dostęp do korzystania z usług podmiotu, a zaangażowanie Partnerów spotęguje ten pozytywny efekt. 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie zakończony został etap doposażenia jednostki w niezbędną infrastrukturę sprzętowo-serwerową, jak również w końcowej fazie jest proces wdrażania systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesów w jednostce, usprawniającego obsługę pacjentów i zapewniającego w przyszłości cyfryzację danych medycznych każdego z nich. 

Przed nami prace programistyczne umożliwiające uruchomienie e-usług dla pacjentów i kadry podmiotu oraz zakończenie inwestycji zmierzającej do uruchomienia Przychodni przy ulicy Klaudyny w nowej lokalizacji. 

Zakładany termin zakończenia projektu i osiągnięcia wszystkich zakładanych produktów zaplanowano na koniec roku 2017 r.

Zapraszamy do Naszych placówek oraz do śledzenia informacji o projekcie na stronie www.


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2020 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług