INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

O nas

Historia


W pierwszych latach powojennych, ze względu na sytuację demograficzno-infrastrukturalną, wynikającą z niemal całkowitego zniszczenia Warszawy podczas powstania oraz eksterminacji i wysiedlenia ludności cywilnej, na Żoliborzu działała jedna przychodnia. Szybki rozwój dzielnicy i dynamiczny wzrost liczby mieszkańców, spowodowany m.in. powstaniem Huty ”Warszawa” oraz budową nowych osiedli mieszkaniowych sprawił, że na początku lat siedemdziesiątych było już osiemnaście przychodni rejonowych (obowiązywała wówczas rejonizacja) na terenie Żoliborza, Bielan oraz terenów przyległych. Placówki podlegały dzielnicowym Wydziałom Zdrowia, które z kolei były podporządkowane Wydziałowi Zdrowia m. st. Warszawy. W wyniku reorganizacji systemu ochrony zdrowia w 1972 roku powołano Zespoły Opieki Zdrowotnej w połączeniu ze szpitalami. Pierwszy taki ZOZ powstał na terenie Żoliborza i obejmował również Bielany, Izabelin i Łomianki. Siedziba dyrekcji i administracji ZOZ-u mieściła się w Szpitalu Bielańskim. W takim kształcie ZOZ funkcjonował do 1996 roku, kiedy to nastąpiło administracyjne oddzielenie lecznictwa otwartego od lecznictwa szpitalnego. W następstwie tych zmian utworzony został Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, a nowo powołana dyrekcja przeniosła się w marcu 1997 roku do przychodni przy ul. Szajnochy 8. W 1998 roku Zakład uzyskał samodzielność i został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, którego organem założycielskim jest m. st. Warszawa. Lata 1998-2006 w działalności SPZZLO Warszawa-Żoliborz to okres gruntownych przemian, spowodowanych przede wszystkim reformą sektora zdrowia w Polsce – odejściem od systemu budżetowego i powstaniem Kas Chorych (później Narodowego Funduszu Zdrowia). W 1998 roku w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz wchodziło 18 jednostek, w tym część znajdujących się w budynkach spółdzielczych. Przychodnie prowadziły działalność w wąskim zakresie, za to były bardzo kosztowne w utrzymaniu. Jednym z pierwszych działań były zmiany polegające na przeniesieniu poradni z lokali dzierżawionych do pomieszczeń w budynkach SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Na początku 2000 roku od SPZZLO Warszawa-Żoliborz odłączył się Wiejski Ośrodek Zdrowia w Izabelinie. W 2005 roku stanowisko dyrektora objęła Małgorzata Zaława-Dąbrowska. Od 2009 roku, kiedy to uruchomiono przychodnię przy ul. Sieciechowskiej 4, w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz wchodzi dwanaście placówek. 2 lipca 2018 roku została uruchomiona nowoczesna przychodnia przy ul. Klaudyny 26B, która zastąpiła dotychczas funkcjonującą placówkę przy ul. Klaudyny 32.

Przedmiot działalności


Podstawowy przedmiot działalności SPZZLO Warszawa-Żoliborz to wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i promocja zdrowia na terenie dzielnic Żoliborz, Bielany oraz gminy Łomianki.

Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

2. Diagnostyka medyczna

3. Dodatkowo profilaktyka i zdrowie publiczne

Kompetencje i cele SPZZLO Warszawa-Żoliborz


Zakład prowadzi działalność leczniczą polegającą na:

  • Udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
  • Promocji zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia i edukację.

Zadania Zakładu

  • Zadaniem Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
  • Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny:
Dziedzina medycyny Dziedzina medycyny
medycyny rodzinnej dermatologii i wenerologii
neurologii chorób płuc
chirurgii ogólnej ortopedii i traumatologii narządu ruchu
położnictwa i ginekologii urologii
kardiologii radiologii i diagnostyki obrazowej
rehabilitacji medycznej reumatologii
stomatologii zachowawczej z endodoncją stomatologii dziecięcej
diagnostyki laboratoryjnej psychiatrii
alergologii otolaryngologii dziecięcej
okulistyki kardiologii dziecięcej
psychiatrii dzieci i młodzieży audiologii i foniatrii
diabetologii otolaryngologii
medycyny pracy zdrowia publicznego
onkologii klinicznej geriatrii
hematologii pediatrii
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
protetyki stomatologicznej chorób wewnętrznych
endokrynologii gastroenterologii

Misja


Świadczymy profesjonalne usługi medyczne w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów.

kolaż zdjęć głównej siedziby SPZZLO Warszawa-Żoliborz przy ulicy Karola Szajnochy 8, na warszawskim Żoliborzu

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat polityki cookies