INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Certyfikaty wdrożonych systemów zarządzania

Certyfikaty wdrożonych systemów zarządzania


Wydane przez jednostki certyfikujące - TUV SUD Management Service GmbH oraz Alqumus ISOQR Limited certyfikaty potwierdzają, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz (SPZZLO Warszawa-Żoliborz), utrzymuje cztery (4) systemy zarządzania w obszarze świadczenia usług zdrowotnych, diagnostyki i promocji zdrowia, które spełniają wymagania poniżej wymienionych międzynarodowych standardów:

Razem stanowią one w SPZZLO Warszawa-Żoliborz ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA (ZSZ). więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat zintegrowanego systemu zarządzania

 

logo TUV

 

 

 

Korzyści z wdrożenia i utrzymywania standardów zarządzania


Poznaj korzyści z wdrożenia i utrzymywania standardów zarządzania dla SPZZLO Warszawa-Żoliborz i Pacjentów, oraz Pracowników i Wykonawców Zespołu.

System Zarządzania Jakością
zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015

 • Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracowników na każdym szczeblu organizacji.
 • Poprawa obiegu informacji i dokumentów (aktywów) oraz sposobu ich nadzorowania.
 • Spełnianie oczekiwań i potrzeb Pacjentów.
 • Dostarczanie usług zdrowotnych, zgodnie z ich wymaganiami.
 • Zapewnienie świadczeniobiorcom kompleksowej i profesjonalnej opieki medycznej.
 • Nadzór nad jakością usług medycznych zlecanym zewnętrznym świadczeniodawcom.
 • Konkurencyjność i wzrost reputacji SPZZLO Warszawa-Żoliborz na rynku usług medycznych.

certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015

System Zarządzania Środowiskowego
zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015

 • Minimalizacja negatywnego oddziaływania organizacji na otaczające środowisko poprzez efektywne zarzadzanie zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi.
 • Budowanie wizerunku firmy jako organizacji proekologicznej, wspierającej środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju.
 • Zmniejszanie ryzyka biznesowego poprzez wykazanie zgodności funkcjonowania SPZZLO Warszawa-Żoliborz z przepisami prawa.

certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013

 • Identyfikacja aktywów Organizacji oraz zapewnienie im odpowiedniego poziomu ochrony, w tym aktywom udostępnianym dostawcom SPZZLO Warszawa-Żoliborz.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa telepracy i stosowanych w Organizacji urządzeń mobilnych.
 • Zapewnienie rozliczalności i dostępu uprawnionym użytkownikom do systemów, aplikacji i usług stosowanych w SPZZLO Warszawa-Żoliborz.
 • Stosowanie kryptografii do ochrony poufności, autentyczności i/lub integralności informacji.
 • Zapobieganie nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi, szkodom i zakłóceniom w informacji i środkach przetwarzania informacji.
 • Zapewnienie ochrony informacji w sieciach oraz wspomagających je środkach przetwarzania informacji SPZZLO Warszawa-Żoliborz.
 • Stosowanie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji środków przetwarzania informacji.
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji (w tym również kar).
 • Przygotowanie Organizacji na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji.
 • Spełnianie coraz częściej występujących w prawodawstwie wymagań w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 • Umocnienie wiarygodności SPZZLO Warszawa-Żoliborz dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
zgodnie z normą ISO 45001:2018

 • Zapewnienie Pracownikom i Wykonawcom bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy/wykonywanych zadań.
 • Zapobieganie urazom, wypadkom i chorobom zawodowym w wyniku skutecznej identyfikacji oraz eliminacji potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy.
 • Minimalizacja ryzyka ich wystąpienia w wyniku podejmowanych środków zapobiegawczych i ochronnych.
 • Zgodność stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z wymaganiami obowiązującego prawa.

certyfikat, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z godnie z normą ISO 45001:2018

Certyfikat Akredytacyjny dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

 • Na podstawie wyników kolejnego audytu certyfikacyjnego przeprowadzonego przez audytorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) oraz rekomendacji Rady Akredytacyjnej CMJ, Minister Zdrowia ponownie udzielił akredytacji Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego, stwierdzając w ten sposób spełnienie przez Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Żoliborza, Bielan i Łomianek wymagań Standardów Akredytacyjnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

 • Otrzymany certyfikat potwierdza, że Zespół udziela świadczenia zdrowotne POZ, zapewniając Pacjentom wszechstronność, bezpieczeństwo i ciągłość opieki, szanując Prawa Pacjenta i Jego potrzeby. Świadczenia udzielane są przez wysoko kwalifikowany Personel medyczny w odpowiednio wyposażonych gabinetach, w warunkach zapewniających komfort i intymność. Zapewniamy, że zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego prawa, przetwarzane dane Pacjentów oraz wytwarzana dokumentacja medyczna są zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych.

kobieta trzyma w ręku plakat z informacją o profesjonalnych usługach medycznych w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat polityki cookies