Logotyp Unii Europejskiej
INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

NIP: 525-21-38-61
REGON: 000314098

Strona internetowa: www.spzzlo.pl
Strona główna BIP: http://www.bip.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /SPZZLO/SkrytkaESP


INFOLINIA  22 11 66 800               

 

Kontakt


 

Kancelaria

czynna:
8.00-15.35

Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

 

 

 

Sekretariat Dyrekcji

czynny:
8.00-15.35

Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 833 58 88

fax: +48 22 833 58 82

 

 

 

Inspektor ochrony danych

Marek Żurawski
 

 Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 798 117 834

 

 

 

 

Zarządzenia w 2021 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 9/2021    

 

Zarządzenia w 2020 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 5/2020 Zarządzenie nr 12/2020 Zarządzenie nr 25/2020
Zarządzenie nr 29/2020 Zarządzenie nr 37/2020 Zarządzenie nr 40/2020
Zarządzenie nr 57/2020 Zarządzenie nr 63/2020 Zarządzenie nr 99/2020

 

Zarządzenia w 2019 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 1/2019 Zarządzenie nr 2/2019 Zarządzenie nr 7/2019
Zarządzenie nr 27/2019 Zarządzenie nr 37/2019 Zarządzenie nr 51/2019
Zarządzenie nr 59/2019 Zarządzenie nr 60/2019 Zarządzenie nr 77/2019
Zarządzenie nr 84/2019 Zarządzenie nr 100/2019  

 

Zarządzenia w 2018 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 14/2018 Zarządzenie nr 24/2018 Zarządzenie nr 36/2018
Zarządzenie nr 41/2018 Zarządzenie nr 46/2018 Zarządzenie nr 49/2018
Zarządzenie nr 54/2018 Zarządzenie nr 66/2018 Zarządzenie nr 72/2018
Zarządzenie nr 82/2018 Zarządzenie nr 90/2018  

 

Zarządzenia w 2017 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 13/2017 Zarządzenie nr 32/2017 Zarządzenie nr 46/2017
Zarządzenie nr 55/2017 Zarządzenie nr 60/2017 Zarządzenie nr 66/2017
Zarządzenie nr 80/2017 Zarządzenie nr 91/2017  

 

Zarządzenia w 2016 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 41/2016 Zarządzenie nr 74/2016 Zarządzenie nr 82/2016

 

 • Dyrekcja SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Imię i Nazwisko Funkcja
Małgorzata Zaława - Dąbrowska Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Alicja Szymaniuk Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy
Danuta Wąsowska Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Kontraktów Medycznych
Ewa Szczygielska Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Średniego Personelu Medycznego
Jacek Derek Z-ca Dyrektora ds. Logistyki

 

 • Skład Rady Społecznej
Imię i Nazwisko Funkcja
Kacper Pietrusiński Przewodniczący
Elżbieta Błaszczak Członek
Irena Komorek Członek
Sławomira Pieńkowska Członek
Ilona Soja - Kozłowska Członek

 

Podstawowy przedmiot działalności SPZZLO Warszawa-Żoliborz to wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i promocja zdrowia na terenie dzielnic Żoliborz, Bielany oraz gminy Łomianki.

Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Diagnostyka medyczna

 

1. W ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych zakres świadczeń obejmuje:

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Medycyna szkolna Transport sanitarny

 

2. W ramach diagnostyki medycznej zakład zapewnia poniższy zakres świadczeń:

Kompleksowa diagnostyka laboratoryjna Audiometria
Cytologia Densytometria
Echo serca dla dorosłych / Echo serca dla dzieci EKG
EMG Holter
Mammografia OCT
Perymetria Próba wysiłkowa
Rezonans magnetyczny RTG
Spirometria Tomografia komputerowa
USG USG Doppler

 

3. Dodatkowo profilaktyka i zdrowie publiczne realizowane w SPZZLO Warszawa-Żoliborz:

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegajacej na:

 • Udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 • Promocji zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia i edukację.

 

Zadania Zakładu:

 • Zadaniem Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 • Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny:
Dziedzina medycyny Dziedzina medycyny
medycyny rodzinnej dermatologii i wenerologii
neurologii chorób płuc
chirurgii ogólnej ortopedii i traumatologii narządu ruchu
położnictwa i ginekologii urologii
kardiologii radiologii i diagnostyki obrazowej
rehabilitacji medycznej reumatologii
stomatologii zachowawczej z endodoncją stomatologii dziecięcej
diagnostyki laboratoryjnej psychiatrii
alergologii otolaryngologii dziecięcej
okulistyki kardiologii dziecięcej
psychiatrii dzieci i młodzieży audiologii i foniatrii
diabetologii otolaryngologii
medycyny pracy zdrowia publicznego
onkologii klinicznej ortodoncji
geriatrii hematologii
pediatrii promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania protetyki stomatologicznej
chorób wewnętrznych endokrynologii
gastroenterologii  

 

 • Zakład uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.
 • Zakład uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 • Na terenie Zakładu wykonywana jest również działalność inna niż działalność lecznicza:
 • Zespół realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Struktura własnościowa nieruchomości wchodzących w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Placówka Stan posiadania
 Conrada 15 Umowa najmu
 Elbląska 35 Wieczyste użytkowanie
 Felińskiego 8 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Klaudyny 26 b Własność
 Kleczewska 56 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Kochanowskiego 19 Wieczyste użytkowanie
 Kochowskiego 4 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Sieciechowska 4 Wieczyste użytkowanie
 Szajnochy 8 Wieczyste użytkowanie
 Wrzeciono 10 c Umowa najmu
 Żeromskiego 13 Wieczyste użytkowanie
 Łomianki, Szpitalna 6 Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej instytucji prosimy o przesłanie wypełnionego czytelnie wniosku na numer faksu +48 22 833 83 69. Zastrzegamy prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (plik pdf)

 

W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w SPZZLO Warszawa-Żoliborz na terenie poniższych przychodni:

Zgodnie z wymogiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Rejestr kontroli w poszczególnych latach

Rejestr kontroli 2020

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Najwyższa Izba Kontroli Kontrola organizacji pracy oraz zakresu obowiązków personelu medycznego w ambulatoryjnej opiece medycznej
Termin: 15.06.2020
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  Kontrola zabezpieczenia przeterminowanych środków odurzających oraz psychotropowych
Termin: 23.06.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia Kontrola podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia lekarza POZ
w Przychodni Kochanowskiego 19
Termin: 21.08.2020

 

Rejestr kontroli 2019

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Urząd m.st. Warszawy Kontrola realizacji zadań statutowych, jakości świadczeń zdrowotnych, gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem
Termin: 14.01-22.02.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Kontrola udzielanych świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ, NiŚOZ oraz psychiatrii i leczenia uzależnień
Termin: 17.01.2019
Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Kontrola zabezpieczenia przeterminowanych środków psychotropowych
Termin: 08.02.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Felińskiego 8
Termin: 11.03.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Żeromskiego 13
Termin: 13.03.2019
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku  Kontrola realizacji zadań służby medycyny pracy 
Termin: 10.04.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Kontrola sanitarna w przychodni przy ul. Szpitalnej w Łomiankach
Termin: 26.04.2020 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4
Termin: 14.05.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Elbląskiej 35
Termin: 16.05.2019
Biuro Promocji i Projektów Społecznych m.st. Warszawy  Kontrola realizacji zadań zgodnie z umowami
Termin: 26.07.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola interwencyjna
Termin: 08.10.2019

 

Rejestr kontroli 2010-2018 (do pobrania pliki pdf)

Rejestr w 2018 roku Rejestr w 2017 roku
Rejestr w 2016 roku Rejestr w 2015 roku
Rejestr w latach 2013-2014 Rejestr w latach 2010-2012

 

Koordynatorzy ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Mirosław Reszka
Inspektor Nadzoru Budowlanego
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

dostepnosc.architektoniczna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Kamil Mazurek
Kierownik IT
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

dostepnosc.cyfrowa@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Barbara Nagórko
Specjalista ds. Organizacji i Marketingu
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

dostepnosc.informacyjno-komunikacyjna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Imię i Nazwisko Stanowisko
Agnieszka Czesak-Zygmunt Kierownik Działu Organizacji i Marketingu
Anita Karykowska Public Relations

 

 

Misja


Świadczymy profesjonalne usługi medyczne w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów.

Zdjęcie lekarza w okularach

Przychodnie

Czytaj także:

Wersja: 40.9
Utworzył: Anita Karykowska
Opublikował: Anita Karykowska
Data ostatniej zmiany: 2021-03-08 13:36:57
Data publikacji: 2019-07-03 00:00:00
Zobacz wersje:

Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2021 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług