INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
ul. Karola Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

NIP: 525-21-38-61
REGON: 000314098

Strona internetowa: http://www.spzzlo.pl
Strona główna BIP: http://www.gov.pl/bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /SPZZLO/SkrytkaESP


           

 

Kontakt


 

Kancelaria

czynna:
7.30-15.00

Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

 

 

 

Sekretariat Dyrekcji

czynny:
8.00-15.35

Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 833 58 88

fax: +48 22 833 58 82

 

 

 

Inspektor ochrony danych

Marek Żurawski
 

 Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 798 117 834

 

 

 

 

Zarządzenia w 2021 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 9/2021 Zarządzenie nr 21/2021 Zarządzenie nr 28/2021
Zarządzenie nr 30/2021 Zarządzenie nr 42/2021 Zarządzenie nr 57/2021
Zarządzenie nr 74/2021 Zarządzenie nr 78/2021 Zarządzenie nr 89/2021
Zarządzenie nr 92/2021 Zarządzenie nr 117/2021 Zarządzenie nr 118/2021

 

Zarządzenia w 2020 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 5/2020 Zarządzenie nr 12/2020 Zarządzenie nr 25/2020
Zarządzenie nr 29/2020 Zarządzenie nr 37/2020 Zarządzenie nr 40/2020
Zarządzenie nr 57/2020 Zarządzenie nr 63/2020 Zarządzenie nr 99/2020

 

Zarządzenia w 2019 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 1/2019 Zarządzenie nr 2/2019 Zarządzenie nr 7/2019
Zarządzenie nr 27/2019 Zarządzenie nr 37/2019 Zarządzenie nr 51/2019
Zarządzenie nr 59/2019 Zarządzenie nr 60/2019 Zarządzenie nr 77/2019
Zarządzenie nr 84/2019 Zarządzenie nr 100/2019  

 

Zarządzenia w 2018 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 14/2018 Zarządzenie nr 24/2018 Zarządzenie nr 36/2018
Zarządzenie nr 41/2018 Zarządzenie nr 46/2018 Zarządzenie nr 49/2018
Zarządzenie nr 54/2018 Zarządzenie nr 66/2018 Zarządzenie nr 72/2018
Zarządzenie nr 82/2018 Zarządzenie nr 90/2018  

 

Zarządzenia w 2017 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 13/2017 Zarządzenie nr 32/2017 Zarządzenie nr 46/2017
Zarządzenie nr 55/2017 Zarządzenie nr 60/2017 Zarządzenie nr 66/2017
Zarządzenie nr 80/2017 Zarządzenie nr 91/2017  

 

Zarządzenia w 2016 roku (do pobrania pliki pdf)

Zarządzenie nr 41/2016 Zarządzenie nr 74/2016 Zarządzenie nr 82/2016

 

 • Dyrekcja SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Imię i Nazwisko Funkcja
Małgorzata Zaława - Dąbrowska Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Danuta Wąsowska Z-ca dyrektora ds. organizacji i kontraktów medycznych
Ewa Szczygielska Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa i średniego personelu medycznego
Jacek Derek Z-ca dyrektora ds. logistyki
Marcin Szuflitowski Główny księgowy

 

 • Skład Rady Społecznej
Imię i Nazwisko Funkcja
Kacper Pietrusiński Przewodniczący
Elżbieta Błaszczak Członek
Irena Komorek Członek
Sławomira Pieńkowska Członek
Ilona Soja - Kozłowska Członek

 

Podstawowy przedmiot działalności SPZZLO Warszawa-Żoliborz to wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i promocja zdrowia na terenie dzielnic Żoliborz, Bielany oraz gminy Łomianki.

Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Diagnostyka medyczna

 

1. W ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych zakres świadczeń obejmuje:

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Medycyna szkolna Transport sanitarny

 

2. W ramach diagnostyki medycznej zakład zapewnia poniższy zakres świadczeń:

Kompleksowa diagnostyka laboratoryjna Audiometria
Cytologia Densytometria
Echo serca dla dorosłych / Echo serca dla dzieci EKG
EMG Gastroskopia
Holter Kolonoskopia
Mammografia OCT
Perymetria Próba wysiłkowa
Rezonans magnetyczny RTG
Spirometria Tomografia komputerowa
USG USG Doppler

 

3. Dodatkowo profilaktyka i zdrowie publiczne realizowane w SPZZLO Warszawa-Żoliborz:

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegajacej na:

 • Udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 • Promocji zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia i edukację.

 

Zadania Zakładu:

 • Zadaniem Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 • Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny:
Dziedzina medycyny Dziedzina medycyny
medycyny rodzinnej dermatologii i wenerologii
neurologii chorób płuc
chirurgii ogólnej ortopedii i traumatologii narządu ruchu
położnictwa i ginekologii urologii
kardiologii radiologii i diagnostyki obrazowej
rehabilitacji medycznej reumatologii
stomatologii zachowawczej z endodoncją stomatologii dziecięcej
diagnostyki laboratoryjnej psychiatrii
alergologii otolaryngologii dziecięcej
okulistyki kardiologii dziecięcej
psychiatrii dzieci i młodzieży audiologii i foniatrii
diabetologii otolaryngologii
medycyny pracy zdrowia publicznego
onkologii klinicznej geriatrii
hematologii pediatrii
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
protetyki stomatologicznej chorób wewnętrznych
endokrynologii gastroenterologii
 • Zakład uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.
 • Zakład uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 • Na terenie Zakładu wykonywana jest również działalność inna niż działalność lecznicza:
 • Zespół realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Struktura własnościowa nieruchomości wchodzących w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Placówka Stan posiadania
 Conrada 15 Umowa najmu
 Elbląska 35 Wieczyste użytkowanie
 Felińskiego 8 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Klaudyny 26 b Własność
 Kleczewska 56 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Kochanowskiego 19 Wieczyste użytkowanie
 Kochowskiego 4 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Sieciechowska 4 Wieczyste użytkowanie
 Szajnochy 8 Wieczyste użytkowanie
 Wrzeciono 10 c Umowa najmu
 Żeromskiego 13 Wieczyste użytkowanie
 Łomianki, Szpitalna 6 Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata informujemy o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Nieruchomości przeznaczone do wynajęcia w 2021 roku

Nieruchomości przeznaczone do wynajęcia w 2020 roku

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej instytucji prosimy o przesłanie wypełnionego czytelnie wniosku na numer faksu +48 22 833 83 69. Zastrzegamy prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (plik pdf)

 

W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w SPZZLO Warszawa-Żoliborz na terenie poniższych przychodni:

Zgodnie z wymogiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Rejestr kontroli w poszczególnych latach
 

Rejestr kontroli 2021

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Biuro Polityki Zdrowotnej Kontrola dotycząca dostępności usług medycznych
Termin: 12.02.2021 r.

 

Rejestr kontroli 2020

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Najwyższa Izba Kontroli Kontrola organizacji pracy oraz zakresu obowiązków personelu medycznego w ambulatoryjnej opiece medycznej
Termin: 15.06.2020 r.
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  Kontrola zabezpieczenia przeterminowanych środków odurzających oraz psychotropowych
Termin: 23.06.2020 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia Kontrola podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia lekarza POZ
w Przychodni Kochanowskiego 19
Termin: 21.08.2020 r.

 

Rejestr kontroli 2019

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Urząd m.st. Warszawy Kontrola realizacji zadań statutowych, jakości świadczeń zdrowotnych, gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem
Termin: 14.01-22.02.2019 r.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Kontrola udzielanych świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ, NiŚOZ oraz psychiatrii i leczenia uzależnień
Termin: 17.01.2019 r.
Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Kontrola zabezpieczenia przeterminowanych środków psychotropowych
Termin: 08.02.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Felińskiego 8
Termin: 11.03.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Żeromskiego 13
Termin: 13.03.2019 r.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku  Kontrola realizacji zadań służby medycyny pracy 
Termin: 10.04.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Kontrola sanitarna w przychodni przy ul. Szpitalnej w Łomiankach
Termin: 26.04.2020 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4
Termin: 14.05.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Elbląskiej 35
Termin: 16.05.2019 r.
Biuro Promocji i Projektów Społecznych m.st. Warszawy  Kontrola realizacji zadań zgodnie z umowami
Termin: 26.07.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola interwencyjna
Termin: 08.10.2019 r.

 

Rejestr kontroli 2010-2018 (do pobrania pliki pdf)

Rejestr w 2018 roku Rejestr w 2017 roku
Rejestr w 2016 roku Rejestr w 2015 roku
Rejestr w latach 2013-2014 Rejestr w latach 2010-2012

 

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Mirosław Reszka
Inspektor Nadzoru Budowlanego
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

dostepnosc.architektoniczna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Kamil Mazurek
Kierownik IT
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

dostepnosc.cyfrowa@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Barbara Nagórko
Specjalista ds. Organizacji i Marketingu
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

dostepnosc.informacyjno-komunikacyjna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

 

 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Thalia

1. Ogłoszenie o przetargu (plik pdf)

2. Oferta (plik word)

3. Projekt umowy (plik pdf)

4. Zarządzenie nr 100/2021 (plik pdf)

5. Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy - zał. nr 1 (plik word)

Link do ogłoszenia w serwisie otomoto.pl: https://www.otomoto.pl/osobowe/renault/thalia/od-2011/
 

 

 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego: „Aparatów RTG, Densytometru oraz systemu do pośredniej radiologii cyfrowej należących do SPZZLO Warszawa Żoliborz ul. Szajnochy 8

1. Ogłoszenie o przetargu (plik pdf)

2. Oferta (plik word)

3. Projekt umowy (plik pdf)

4. Zarządzenie nr 100/2021 (plik pdf)

5. Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy - zał. nr 1 (plik word)

Imię i Nazwisko Stanowisko
Agnieszka Czesak-Zygmunt Kierownik Działu Organizacji i Marketingu
Anita Karykowska Public Relations

 

Misja


Świadczymy profesjonalne usługi medyczne w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów.

Zdjęcie lekarza w okularach

Przychodnie

ul. Josepha Conrada 15
01-922 Warszawa
conrada@spzzlo.pl
tel. 22 663 21 54
kom. 798 118 393

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Elbląska 35
01-737 Warszawa
elblaska@spzzlo.pl
tel. 22 633 42 77
kom. 784 474 218

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Alojzego Felińskiego 8
01-513 Warszawa
felinskiego@spzzlo.pl
tel. 22 839 24 40
kom. 784 402 091

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Klaudyny 26B
01-684 Warszawa
klaudyny@spzzlo.pl
tel. 22 833 00 00
kom. 798 117 979

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Kleczewska 56
01-825 Warszawa
kleczewska@spzzlo.pl
tel. 22 834 83 28
kom. 798 118 389

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Jana Kochanowskiego 19
01-864 Warszawa
kochanowskiego@spzzlo.pl
tel. 22 633 10 11
kom. 784 450 569

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Wespazjana Kochowskiego 4
01-574 Warszawa
kochowskiego@spzzlo.pl

tel. 22 839 47 36

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Sieciechowska 4
01-928 Warszawa
sieciechowska@spzzlo.pl
tel. 22 561 57 60
kom. 798 118 378

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Karola Szajnochy 8
01-637 Warszawa
szajnochy@spzzlo.pl

Infolinia 22 11 66 800

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Szpitalna 6
05-092 Łomianki
lomianki@spzzlo.pl
tel. 22 751 10 55
kom. 728 829 413

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Wrzeciono 10C
01-961 Warszawa
wrzeciono@spzzlo.pl
tel. 22 835 30 01
kom. 784 491 672

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Stefana Żeromskiego 13
01-877 Warszawa
zeromskiego@spzzlo.pl
tel. 22 834 24 31
kom. 784 406 562

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

Czytaj także:

Wersja: 49.7
Utworzył: Anita Karykowska
Opublikował: Anita Karykowska
Data ostatniej zmiany: 2021-12-08 13:16:34
Data publikacji: 2019-07-03 00:00:00
Zobacz wersje:

Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2021 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług