Logotyp Unii Europejskiej
INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

NIP: 525-21-38-61
REGON: 000314098 

INFOLINIA  22 11 66 800               

 

Strona internetowa: www.spzzlo.pl
Strona główna BIP: 
http://www.bip.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /SPZZLO/SkrytkaESP

 

Kancelaria

czynna:
8.00-15.35

+48 22 864 00 89

 

 

 

Sekretariat Dyrekcji

czynny:
8.00-15.35

+48 22 833 58 88

 

 

 

Inspektor ochrony danych

Marek Żurawski
 

+48 798 117 834

 

 

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Regulamin organizacyjny SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Schemat organizacyjno-funkcjonalny SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Struktura Poradni Medycyny Szkolnej SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Struktura SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Struktura jednostek organizacyjnych zakładów leczniczych SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Cennik usług medycznych SPZZLO Warszawa-Żoliborz dla osób nieubezpieczonych oraz nieuprawnionych

 

 

Zarządzenia w 2020 roku

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 5/2020 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 12/2020 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 25/2020
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 29/2020 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 37/2020 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 40/2020
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 57/2020 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 63/2020  

 

Zarządzenia w 2019 roku

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 1/2019 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 2/2019 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 7/2019
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 27/2019 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 37/2019 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 51/2019
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 59/2019 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 60/2019 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 77/2019
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 84/2019 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 100/2019  

 

Zarządzenia w 2018 roku

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 14/2018 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 24/2018 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 36/2018
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 41/2018 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 46/2018 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 49/2018
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 54/2018 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 66/2018 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 72/2018
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 82/2018 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 90/2018  

 

Zarządzenia w 2017 roku

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 13/2017 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 32/2017 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 46/2017
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 55/2017 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 60/2017 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 66/2017
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 80/2017 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 91/2017  

 

Zarządzenia w 2016 roku

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 41/2016 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 74/2016 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Zarządzenie nr 82/2016

 

 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usługZarząd SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Skład Rady Społecznej:

Kacper Pietrusiński Przewodniczący
Elżbieta Błaszczak Członek
Irena Komorek Członek
Sławomira Pieńkowska Członek
Ilona Soja-Kozłowska Członek

 

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Regulamin Rady Społecznej

Struktura własnościowa nieruchomości wchodzących w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Placówka Stan posiadania
 Conrada 15 Umowa najmu
 Elbląska 35 Wieczyste użytkowanie
 Felińskiego 8 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Klaudyny 26 b Własność
 Kleczewska 56 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Kochanowskiego 19 Wieczyste użytkowanie
 Kochowskiego 4 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Sieciechowska 4 Wieczyste użytkowanie
 Szajnochy 8 Wieczyste użytkowanie
 Wrzeciono 10 c Umowa najmu
 Żeromskiego 13 Wieczyste użytkowanie
 Łomianki, Szpitalna 6 Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej instytucji prosimy o przesłanie wypełnionego czytelnie wniosku na numer faksu +48 22 833 83 69. Zastrzegamy prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w SPZZLO Warszawa-Żoliborz na terenie poniższych przychodni:

  • Przychodnia Szajnochy ul. Szajnochy 8, Warszawa
  • Przychodnia Klaudyny, ul. Klaudyny 26 b, Warszawa
  • Przychodnia Żeromskiego, ul. Żeromskiego 13, Warszawa

Zgodnie z wymogiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat rezonansu i tomografii komputerowej Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego

Rejestr kontroli w poszczególnych latach

Rejestr kontroli 2020

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Najwyższa Izba Kontroli Kontrola organizacji pracy oraz zakresu obowiązków personelu medycznego w ambulatoryjnej opiece medycznej
Termin: 15.06.2020
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  Kontrola zabezpieczenia przeterminowanych środków odurzających oraz psychotropowych
Termin: 23.06.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia Kontrola podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia lekarza POZ
w Przychodni Kochanowskiego 19
Termin: 21.08.2020

 

 

Rejestr kontroli 2019

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Urząd m.st. Warszawy Kontrola realizacji zadań statutowych, jakości świadczeń zdrowotnych, gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem
Termin: 14.01-22.02.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Kontrola udzielanych świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ, NiŚOZ oraz psychiatrii i leczenia uzależnień
Termin: 17.01.2019
Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Kontrola zabezpieczenia przeterminowanych środków psychotropowych
Termin: 08.02.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Felińskiego 8
Termin: 11.03.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Żeromskiego 13
Termin: 13.03.2019
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku  Kontrola realizacji zadań służby medycyny pracy 
Termin: 10.04.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Kontrola sanitarna w przychodni przy ul. Szpitalnej w Łomiankach
Termin: 26.04.2020 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4
Termin: 14.05.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Elbląskiej 35
Termin: 16.05.2019
Biuro Promocji i Projektów Społecznych m.st. Warszawy  Kontrola realizacji zadań zgodnie z umowami
Termin: 26.07.2019
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola interwencyjna
Termin: 08.10.2019

 

 

Rejestr kontroli 2010-2018

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Rejstr w 2018 roku Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Rejestr w 2017 roku
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Rejestr w 2016 roku Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Rejestr w 2015 roku
Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Rejestr w latach 2013-2014 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług Rejestr w latach 2010-2012

 

Agnieszka Czesak-Zygmunt Kierownik Działu Organizacji i Marketingu
Anita Karykowska Public Relations

 

 

W SPZZLO Warszawa-Żoliborz został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e- mail: iod(at)spzzlo.pl lub tel. 798 117 834, adres: Przychodnia Szajnochy, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy, w szczególności:

  1. Informowanie Administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania przepisów RODO w SPZZLO Warszawa-Żoliborz, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO, a także wspieranie Administratora przy przeprowadzaniu takiej oceny, w tym konsultowanie przy dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych.
  4. Współpraca z organem nadzorczym.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Misja


Świadczymy profesjonalne usługi medyczne w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów.

Czytaj także:

Wersja: 22.5
Utworzył: Anita Karykowska
Opublikował: Anita Karykowska
Data ostatniej zmiany: 2020-11-26 11:26:44
Data publikacji: 2019-12-17 00:00:00
Zobacz wersje:

Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2020 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług