INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
ul. Karola Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

logo BIP

NIP: 525-21-38-611
REGON: 000314098

Strona internetowa: http://www.spzzlo.pl
Strona główna BIP: http://www.gov.pl/bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /SPZZLO/SkrytkaESP


           

 

Kontakt


Kancelaria, pokój 117

poniedziałek-piątek
07.30-15.00

tel. +48 22 864 00 89

kancelaria@spzzlo.pl

 

grafika, dwie dłonie

 

Sekretariat Dyrekcji

poniedziałek-piątek
08.00-15.35

tel. +48 22 833 58 88

fax +48 22 833 58 82

sekretariat@spzzlo.pl

grafika, dwie dłonie

 

Inspektor ochrony danych

mgr Marek Żurawski

iod@spzzlo.pl

 

Dyrekcja SPZZLO Warszawa-Żoliborz

 • Małgorzata Zaława - Dąbrowska - Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz
 • Danuta Wąsowska - Z-ca dyrektora ds. organizacji i kontraktów medycznych
 • Ewa Szczygielska - Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa i średniego personelu medycznego
 • Jacek Derek - Z-ca dyrektora ds. logistyki
 • Anna Kmita - Główny księgowy

 • Skład Rady Społecznej
  • Kacper Pietrusiński - Przewodniczący
  • Elżbieta Błaszczak - Członek
  • Irena Komorek - Członek
  • Sławomira Pieńkowska - Członek
  • Ilona Soja - Kozłowska - Członek

Podstawowy przedmiot działalności SPZZLO Warszawa-Żoliborz to wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i promocja zdrowia na terenie dzielnic Żoliborz, Bielany oraz gminy Łomianki.

Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Diagnostyka medyczna

 

1. W ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych zakres świadczeń obejmuje:

 

2. W ramach diagnostyki medycznej zakład zapewnia poniższy zakres świadczeń:

 

3. Dodatkowo profilaktyka i zdrowie publiczne realizowane w SPZZLO Warszawa-Żoliborz:

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegajacej na:

 • Udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 • Promocji zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia i edukację.

 

Zadania Zakładu:

 • Zadaniem Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 • Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny:
  • Alergologii
  • Audiologii i foniatrii
  • Chirurgii ogólnej
  • Chorób płuc
  • Chorób wewnętrznych
  • Dermatologii i wenerologii
  • Diabetologii
  • Diagnostyki laboratoryjnej
  • Endokrynologii
  • Gastroenterologii
  • Geriatrii
  • Hematologii
  • Kardiologii
  • Kardiologii dziecięcej
  • Medycyny pracy
  • Medycyny rodzinnej
  • Neurologii
  • Okulistyki
  • Onkologii klinicznej
  • Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Otolaryngologii
  • Otolaryngologii dziecięcej
  • Pediatrii
  • Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
  • Położnictwa i ginekologii
  • Protetyki stomatologicznej
  • Psychiatrii
  • Psychiatrii dzieci i młodzieży
  • Radiologii i diagnostyki obrazowej
  • Rehabilitacji medycznej
  • Reumatologii
  • Stomatologii dziecięcej
  • Stomatologii zachowawczej z endodoncją
  • Urologii
  • Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Zdrowia publicznego
 • Zakład uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 • Na terenie Zakładu wykonywana jest również działalność inna niż działalność lecznicza:
 • Zespół realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.
 • Zakład uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.

Struktura własnościowa nieruchomości wchodzących w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Placówka Stan posiadania
 Conrada 15 Umowa najmu
 Elbląska 35 Wieczyste użytkowanie
 Felińskiego 8 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Klaudyny 26 b Własność
 Kleczewska 56 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Kochanowskiego 19 Wieczyste użytkowanie
 Kochowskiego 4 Umowa o nieodpłatne korzystanie
 Sieciechowska 4 Wieczyste użytkowanie
 Szajnochy 8 Wieczyste użytkowanie
 Wrzeciono 10 c Umowa najmu
 Żeromskiego 13 Wieczyste użytkowanie
 Łomianki, Szpitalna 6 Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej instytucji prosimy o przesłanie wypełnionego czytelnie wniosku na numer faksu +48 22 833 83 69. Zastrzegamy prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w SPZZLO Warszawa-Żoliborz na terenie poniższych przychodni:

Zgodnie z wymogiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Rejestr kontroli w poszczególnych latach
 

Rejestr kontroli 2023

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola w zakresie szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w przychodni Elbląska
Termin: 07.09.2023 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Rekontrola stanu sanitarno-epidemiologicznego w przychodni w Łomiankach
Termin: 05.09.2023 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola zgłaszalności chorób zakaźnych sekwencjonowania
Termin: 30.08.2023 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia Czynności sprawdzające w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji umów
Termin: 14.08-18.08.2023 r.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kontrola badań uczniów przez MWOMP w ramach umowy 19/U/2023/D. Up. 8/2023 9/2023
Termin: 28.07.2023 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola usunięcia nieprawidłowości w przychodni Żeromskiego (upoważnienie 113/K/2023). Protokół kontroli KO EPN/00287-01/2023
Termin: 12.07.2023 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia Realizacja Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej
Termin: 07.06-28.07.2023 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia Czynności sprawdzające w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenie w zakresie położnictwa i ginekologii oraz pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
Termin: 15.05.2023 r. (czas trwania: nieokreślony)
Biuro Polityki Zdrowotnej Działalność statutowa, gospodarka finansowa, gospodarowaniem mieniem
Termin: 05.05-31.05.2023 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - kontrola elektroniczna
Termin: 04.04-23.05.2023 r.
Państwowa Inspekcja Pracy Warszawa Prawna ochrona stosunku pracy - wybrane zagadnienia
Termin: 07.03-30.06.2023 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Ocena w zakresie szczepień ochronnych dzieci i młodzieży
Termin: 07.03.2023 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola interwencyjna
Termin: 09.02.2023 r.
NIK

Profilaktyka i leczenie otyłości u osób dorosłych
Termin: 19.01-07.03.2023 r.
Przedłużono: 10.03.2023 r.

 

 

 

Rejestr kontroli 2022

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola bieżąca
Termin: 27.10.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola akcyjna w zakresie szczepień ochronnych (przychodnia Szajnochy)
Termin: 27.09.2022 r.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Kontrola
Termin: 22.09.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola sprawdzająca
Termin: 22.09.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola akcyjna w zakresie szczepień ochronnych (przychodnia Klaudyny)
Termin: 19.09.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola w zakresie szczepień
Termin: 14.09.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola w zakresie szczepień
Termin: 09.09.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola w zakresie szczepień ochronnych (przychodnia Wrzeciono)
Termin: 07.09.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola w zakresie szczepień ochronnych - punkt szczepień dla dzieci i gabinet zabiegowy dla dorosłych (przychodnia Kleczewska)
Termin: 26.08.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola w zakresie szczepień ochronnych - gabinet zabiegowy (przychodnia Kochanowskiego)
Termin: 26.08.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola w zakresie szczepień ochronnych - punkt szczepień dla dzieci i młodzieży (przychodnia Kochanowskiego)
Termin: 25.08.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola w zakresie szczepień ochronnych - punkt szczepień dla dzieci i gabinet zabiegowy dla dorosłych (przychodnia Sieciechowska)
Termin: 24.08.2022 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Kontrola nadzoru bieżącego
Termin: 25.07-29.07.2022 r.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Kontrola dokumentacji badań lekarskich kandydatów do szkół oraz uczniów i studentów (Umowa 24/2022/4)
Termin: 29.06.2022 r.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Weryfikacja utrzymania trwałości projektu
Termin: 01.06-03.06.2022 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia Wystawienie zleceń na wyroby medyczne - środki pomocnicze
Termin: 27.04-30.06.2022 r.
Biuro Polityki Zdrowotnej Kontrola dotycząca działalności statutowej, gospodarki finansowej, gospodarki mieniem, realizacja świadczeń w 2021 r., dostępność usług
Termin: 19.01-18.02.2022 r.

 

 


Rejestr kontroli 2021

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Biuro Polityki Zdrowotnej Kontrola dotycząca dostępności usług medycznych
Termin: 12.02.2021 r.

 

 


Rejestr kontroli 2020

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Najwyższa Izba Kontroli Kontrola organizacji pracy oraz zakresu obowiązków personelu medycznego w ambulatoryjnej opiece medycznej
Termin: 15.06.2020 r.
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  Kontrola zabezpieczenia przeterminowanych środków odurzających oraz psychotropowych
Termin: 23.06.2020 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia Kontrola podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia lekarza POZ
w Przychodni Kochanowskiego 19
Termin: 21.08.2020 r.

 

 


Rejestr kontroli 2019

Organ kontrolujący  Zakres kontroli /Termin
Urząd m.st. Warszawy Kontrola realizacji zadań statutowych, jakości świadczeń zdrowotnych, gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem
Termin: 14.01-22.02.2019 r.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Kontrola udzielanych świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ, NiŚOZ oraz psychiatrii i leczenia uzależnień
Termin: 17.01.2019 r.
Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Kontrola zabezpieczenia przeterminowanych środków psychotropowych
Termin: 08.02.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Felińskiego 8
Termin: 11.03.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Żeromskiego 13
Termin: 13.03.2019 r.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku  Kontrola realizacji zadań służby medycyny pracy 
Termin: 10.04.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Kontrola sanitarna w przychodni przy ul. Szpitalnej w Łomiankach
Termin: 26.04.2020 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Sieciechowskiej 4
Termin: 14.05.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu szczepień ochronnych w przychodni przy ul. Elbląskiej 35
Termin: 16.05.2019 r.
Biuro Promocji i Projektów Społecznych m.st. Warszawy  Kontrola realizacji zadań zgodnie z umowami
Termin: 26.07.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola interwencyjna
Termin: 08.10.2019 r.

 

 


Rejestr kontroli 2010-2018 (do pobrania pliki pdf)

Rejestr w 2018 roku Rejestr w 2017 roku
Rejestr w 2016 roku Rejestr w 2015 roku
Rejestr w latach 2013-2014 Rejestr w latach 2010-2012

 

grafika, mikrofon​​​​​SPZZLO Warszawa-Żoliborz
grafika, mikrofonConrada 15
grafika, mikrofonElbląska 35
grafika, mikrofonFelińskiego 8
grafika, mikrofonKlaudyny 26B
grafika, mikrofonKleczewska 56
grafika, mikrofonKochanowskiego 19
grafika, mikrofonKochowskiego 4
grafika, mikrofonSieciechowska 4
grafika, mikrofonSzajnochy 8
grafika, mikrofonWrzeciono 10C
grafika, mikrofonŻeromskiego 13
grafika, mikrofonSzpitalna 6 - Łomianki

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Mirosław Reszka
Inspektor Nadzoru Budowlanego
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa


dostepnosc.architektoniczna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Kamil Mazurek
Kierownik IT
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa


dostepnosc.cyfrowa@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Barbara Nagórko
Specjalista ds. Organizacji i Marketingu
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa


dostepnosc.informacyjno-komunikacyjna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Agnieszka Czesak-Zygmunt
Kierownik Działu Organizacji i Marketingu

uwagi@spzzlo.pl

 

Anita Karykowska
Starszy Inspektor ds. Marketingu i Public Relations

anita.karykowska@spzzlo.pl

 

Barbara Nagórko
Specjalista ds. Organizacji i Marketingu
Koordynator ds. Dostępności Informacyjno-Komunikacyjnej

barbara.nagorko@spzzlo.pl

 

Misja


Świadczymy profesjonalne usługi medyczne w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów.

Zdjęcie lekarza w okularach

Przychodnie

ul. Josepha Conrada 15
01-922 Warszawa
conrada@spzzlo.pl
tel. 22 663 21 54
kom. 798 118 393

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Elbląska 35
01-737 Warszawa
elblaska@spzzlo.pl
tel. 22 633 42 77
kom. 784 474 218

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Alojzego Felińskiego 8
01-513 Warszawa
felinskiego@spzzlo.pl
tel. 22 839 24 40
kom. 784 402 091

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Klaudyny 26B
01-684 Warszawa
klaudyny@spzzlo.pl
tel. 22 833 00 00
kom. 798 117 979

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Kleczewska 56
01-826 Warszawa
kleczewska@spzzlo.pl
tel. 22 834 83 28
kom. 798 118 389

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Jana Kochanowskiego 19
01-864 Warszawa
kochanowskiego@spzzlo.pl
tel. 22 633 10 11
kom. 784 450 569

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Wespazjana Kochowskiego 4
01-574 Warszawa
kochowskiego@spzzlo.pl
tel. 22 839 47 36
kom. 664 940 185

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Sieciechowska 4
01-928 Warszawa
sieciechowska@spzzlo.pl
tel. 22 561 57 60
kom. 798 118 378

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Karola Szajnochy 8
01-637 Warszawa
szajnochy@spzzlo.pl
Infolinia 22 11 66 800
kom. 784 476 641

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Szpitalna 6
05-092 Łomianki
lomianki@spzzlo.pl
tel. 22 751 10 55
kom. 728 829 413

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Wrzeciono 10C
01-961 Warszawa
wrzeciono@spzzlo.pl
tel. 22 835 30 01
kom. 784 491 672

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

ul. Stefana Żeromskiego 13
01-887 Warszawa
zeromskiego@spzzlo.pl
tel. 22 834 24 31
kom. 784 406 562

Ikona, element graficzny, symbolizujący lokalizację

Czytaj także:

Wersja: 69.0
Utworzył: Agnieszka Czesak-Zygmunt
Opublikował: Barbara Nagórko
Data ostatniej zmiany: 2023-09-19 09:02:15
Data publikacji: 2019-07-03 00:00:00
Zobacz wersje:

Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2022 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług