INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Instrukcja realizacji e-Recepty przez pracowników POZ

1. Cel instrukcji


Określa sposób realizacji zapotrzebowania na leki przesyłany przez pacjenta za pomocą e-maila lub formularza zamieszczonego na stronie www.spzzlo.pl

2. Przedmiot i zakres stosowania


1. Obejmuje opis postępowania w realizacji zapotrzebowania na leki wysłane przez pacjenta drogą elektroniczną.

2. Wskazuje zakres czynności wykonywanych przez PR wszystkich poradni POZ w związku z realizacją zapotrzebowania na leki.

3. Definicje i oznaczenia


  • SPZZLO Warszawa-Żoliborz - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
  • POZ- poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
  • PR - pracownik rejestracji
  • CliniNet – system informatyczny obsługi pacjenta SPZZLO Warszawa-Żoliborz
  • eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) - system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie
  • Deklaracja POZ – wskazanie przez pacjenta, lekarza POZ, który będzie wykonywał świadczenia medyczne na rzecz pacjenta

4. Opis postępowania


1. Pacjent na stronie www.spzzlo.pl wypełnia formularz zlecenia na leki.

2. Pacjent otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zlecenia na leki przez SPZZLO.

3. PR odbiera e-mail pacjenta z zamówieniem i porównuje dane z formularza z danymi pacjenta zawartymi w CliniNet.

4. Jeżeli dane te różnią się, PR korzystając z nr telefonu zawartego w CliniNet kontaktuje się z pacjentem i weryfikuje jego tożsamość zadając pacjentowi następujące pytania:

  • Czy pacjent wypełnił na naszej stronie formularz zleceniem na leki (jeżeli odpowiedź „tak”, to zadać należy kolejne pytania, jeżeli „nie”, to przepraszamy i życzymy miłego dnia, nie realizujemy dalej zlecenia)
  • Proszę podać nr pesel
  • Proszę podać adres zamieszkania
  • Proszę podać nr telefonu do kontaktu

5. Dane zawarte w formularzu zlecenia na leki takie jak: e-mail, dodatkowy numer telefonu mogą zostać wprowadzone do CliniNet tylko po telefonicznej weryfikacji tożsamości pacjenta i jedynie dla pacjenta, którego dane są już w CliniNet, a pacjent ma aktywną deklarację wyboru lekarza POZ.

6. PR sprawdza uprawnienia pacjenta w systemie eWUŚ oraz sprawdza czy deklaracja pacjenta „POZ lekarz” jest aktywna (UWAGA! deklaracja jest aktywna nawet gdy wskazany lekarz już nie pracuje w SPZZLO Warszawa-Żoliborz).

7. PR sprawdza kiedy pacjent był na ostatniej wizycie.

8. PR rejestracji ustala z lekarzem, które z wniosków rejestrować w systemie CliniNet jako wizytę recepturową, wizytę zwykłą lub teleporadę.

9. Po zarejestrowaniu pacjenta na odpowiedni typ wizyty lekarz wystawia receptę lub realizuje odpowiedni typ wizyty.

10. Kod recepty automatycznie zostanie wysłany przez system CliniNet na telefon komórkowy pacjenta.

11. Aby system automatycznego wysyłania kodu recepty za pomocą SMS sprawnie działał, nr telefonu komórkowego musi być wpisany do CliniNet w postaci ciągu 9 cyfr XXXXXXXXX (bez kresek, bez spacji).

12. W przypadku braku telefonu komórkowego pacjenta, kod recepty należy przekazać telefonicznie przez lekarza lub PR po uprzedniej weryfikacji tożsamości pacjenta (patrz pkt 4).

13. PR może wysłać "kod recepty” na adres e-mailowy pacjenta, który został wcześniej zweryfikowany (patrz pkt 4) oraz zapisany w systemie CliniNet.

14. Zanim podasz kod recepty sprawdź dane pacjenta (patrz pkt. 4) w CliniNet.

15. Uwaga, z formularza zlecenia na e-Receptę mogą korzystać wszyscy użytkownicy internetu, należy zachować szczególną ostrożność podczas weryfikowania danych z przesłanych formularzy.

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat polityki cookies