Logotyp Unii Europejskiej
INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach indywidualnych praktyk lekarskich w zakresie lekarza: okulisty, w Poradni Medycyny Pracy na rzecz SPZZLO WARSZAWA – ŻOLIBORZ w latach 2019 -2021.

 

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ, UL. SZAJNOCHY 8 OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W RAMACH INDYWIDUALNYCH PRAKTYK LEKARSKICH W ZAKRESIE LEKARZA: OKULISTY, W PORADNI MEDYCYNY PRACY NA RZECZ SPZZLO WARSZAWA – ŻOLIBORZ W LATACH 2019 -2021

Przedmiot konkursu ofert obejmuje wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarza okulisty na rzecz SPZZLO Warszawa – Żoliborz.

Czas trwania umowy – 01.09.2019 r. - 31.12.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularz oraz projekt umowy dostępne są w siedzibie SPZZLO Warszawa – Żoliborz ul. Szajnochy 8, Dział ds. Organizacji i Marketingu, godz. 900 – 1400, tel.(0-22) 833-83-69 w 1.

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpień 2019 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Szajnochy 8, pok.118, kancelaria do godz. 15.00.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Szajnochy 8, pok. nr 213.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: 27 sierpnia 2019 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniu 27 sierpnia 2019r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Szajnochy 8.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej Udzielającego zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), które spełniają wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalizacji lekarza okulisty.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn lub przesunięcia terminu składania ofert. Odwołanie lub przesunięcie terminu składania ofert może dotyczyć całego postępowania konkursowego lub poszczególnych zakresów.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania skarg i protestów.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, Dział ds. Organizacji i Marketingu, pok. 213 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, tel.: tel.22/833-83-69 oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz www.spzzlo.pl

  

Załączniki do ogłoszenia

Pobierz plik

 

Ogłoszenie dodano: 16.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019

 

Ogłoszenie wyników

Czytaj także

miniaturka

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach indywidualnych praktyk lekarskich w zakresie lekarza z uprawnieniami do przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (na wezwanie) w Poradni Medycyny Pracy na rzecz SPZZLO Warszawa – Żoliborz, w latach 2019 -2021

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
miniaturka

Konkurs

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Żoliborz, ul. Szajnochy 8 ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach indywidualnych praktyk lekarskich w zakresie lekarza z uprawnieniami do przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (na wezwanie) oraz lekarza kardiologa, ginekologa, dermatologa w Poradni Medycyny Pracy na rzecz SPZZLO Warszawa – Żoliborz w latach 2020 -2022

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści

Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2020 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług