Logotyp Unii Europejskiej
INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Konkurs PZP

Termin składania ofert: do dnia 27.05.2019 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Szajnochy 8, pok.118, II piętro, kancelaria do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia,

ul. Szajnochy 8, pok. 213.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: 27.05.2019 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Szajnochy 8 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia www.spzzlo.pl

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2190 ze zm.), które spełniają wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w odpowiednich zakresach.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, Dział ds. Organizacji i Marketingu, pok. 213 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, tel.: tel.22/833-83-69 oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz www.spzzlo.pl
 
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2020 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług