INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Zarządzenie nr 60/2023

Zmiana cennika usług medycznych dla osób nieubezpieczonych oraz nieuprawnionych

Stan na dzień 02.10.2023 r.


Zarządzenie Nr 60/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12, art. 44 i 45 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt. 1 obowiązującego Statutu SPZZLO Warszawa-Żoliborz zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku ze wzrostem kosztów usług wprowadzam zmiany do załącznika nr 4 Regulaminu Organizacyjnego SPZZLO Warszawa-Żoliborz stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 13/2023 z dnia 27.02.2023 r. polegające na:

  • Zmianie „Diagnostyka/Pozostałe badania diagnostyczne” w brzmieniu przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  • Zmianie „Usługi lekarskie/Porady lekarskie - Konsultacje lekarskie i Pozostałe konsultacje medyczne” w brzmieniu przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  • Zmianie „Kserokopia dokumentacji medycznej" w brzmieniu przedstawionym w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dla celów informacyjnych ustalam tekst jednolity Cennika usług medycznych SPZZLO Warszawa-Żoliborz dla osób nieubezpieczonych oraz nieuprawnionych uwzględniający powyższe zmiany.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich Kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania z treścią Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 4

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2023 r.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w intranecie oraz na zewnętrznej stronie internetowej SPZZLO.

Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz Małgorzata Zaława-Dąbrowska

Warszawa, 25.09.2023 r.

Załączniki do Zarządzenia nr 60/2023Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat polityki cookies