Logotyp Unii Europejskiej
INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Dyrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska uczestnikiem forum w Krynicy

Forum poświęcone było ogólnej sytuacji ekonomicznej w Europie, natomiast debaty odbywały się w blokach tematycznych obejmujących makroekonomię, biznes i zarządzanie, zagadnienia energetyczne, innowacje i zrównoważony rozwój, politykę międzynarodową, organizacje pozarządowe i społeczeństwo, Unię Europejską i sąsiadów, państwo i reformy, nową gospodarkę oraz oczywiście ochronę zdrowia. Gośćmi specjalnymi byli Premier Donald Tusk oraz Jarosław Kaczyński, prezesa PiS, którzy przedstawili swoje oceny aktualnej sytuacji w kraju oraz propozycje dalszych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

W ramach Forum Ochrony Zdrowia jedną z ważniejszych była debata pt. „Koordynowana opieka zdrowotna – doświadczenia międzynarodowe, propozycje dla Polski”. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia oraz Agnieszka Pachciarz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Przybliżając zagadnienie można powiedzieć, że koordynowana opieka zdrowotna obejmuje sieć współpracujących ze sobą dostawców usług, w tym zakłady opieki zdrowotnej i szpitale, natomiast dostępem do tych sieci zarządzają „koordynatorzy” procesu leczenia. Koordynatorami mogą być lekarze pierwszego kontaktu lub instytucje ubezpieczeniowo-medyczne powołane do tego celu. Zgodnie z założeniami systemu koordynator ujednolica opiekę nad pacjentami, zapewnia ciągłość leczenia i nadzór nad jakością usług. System ten sprawdza się w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii i USA, natomiast paneliści analizowali możliwość wprowadzenia go w Polsce.

Bardzo ciekawy był także panel pt. „Dokąd zmierza polityka senioralna w Polsce? Zdrowe starzenie – wyzwaniem dla polskiej gospodarki.” W panelu brali udział m.in. Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz gość specjalny – Lech Wałęsa, Prezydent RP w latach 1990-1995. Tematyka ta jest szczególnie istotna w obecnych czasach, kiedy coraz większy odsetek naszego społeczeństwa stanowią osoby w wieku podeszłym. SPZZLO Warszawa-Żoliborz już jakiś czas temu odpowiedział na zapotrzebowanie społeczne, uruchamiając w 2011 roku Ośrodek Dzienny Psychogeriatryczny, Poradnię Geriatryczną oraz Kompleks Rehabilitacyjny w przychodni przy ul. Elbląskiej 35. Zorganizowaliśmy również bardzo popularny wśród emerytów Klub Seniora. Nasze działania ukierunkowane były na zwiększenie dostępności do bardzo ważnych usług medycznych, na które jest duże zapotrzebowanie społeczne.

Bardzo ciekawy był także panel pt. „Polityka zdrowotna priorytetem politycznym państwa”, w którym uczestniczyła m.in. Agnieszka Pachciarz, Prezes NFZ oraz Marek Balicki, były Minister Zdrowia. Końcowy wniosek dyskusji zakłada, iż zdrowie publiczne to kluczowy kapitał społeczny, który powinien stać się jednym z najważniejszych priorytetów politycznych państwa. Debatowano również o tym, jak zmiany demograficzne należy wykorzystać jako impuls do głębokich zmian w systemie ochrony zdrowia.

Ważne tematy były również poruszane podczas panelu pt.: ”Polityka lekowa Państwa”. W dyskusji brali udział m.in. Marek Balicki, były Minister Zdrowia oraz Małgorzata Gałązka-Sobotko, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uczelnia Łazarskiego. Paneliści analizowali dotychczasowe funkcjonowanie ustawy o refundacji leków, w tym zrealizowane cele oraz wpływ ustawy na dostępność farmakoterapii

Niezmiernie interesujący, szczególnie z punktu widzenia zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, był panel pt.„Zrównoważona innowacyjność w systemach ochrony zdrowia. Jak poprawić jakość usług przy jednoczesnej redukcji kosztów?”. Wśród panelistów należy wymienić m.in. gości z zagranicy – Gerarda Johana den Heeten, Dyrektora Generalnego Narodowego Eksperckiego i Treningowego Centrum Profilaktyki Raka Piersi z Holandii oraz Nicole Denjoy, Sekretarz Generalną dla Europy i Chin z Belgii. Dyskusja dotyczyła przyszłości systemu opieki zdrowotnej, która wymaga znalezienia równowagi pomiędzy jakością usług i ponoszeniem koniecznych kosztów. Paneliści podkreślali, iż wraz z nadchodzącym wyzwaniem demograficznym, koszty opieki zdrowotnej będą rosły.

Natomiast problem alokacji środków został poruszony podczas debaty „Koszty pośrednie w ochronie zdrowia – prezentacja raportu i rekomendacje dla Polski”. Wśród panelistów należy wymienić m.in. Zbigniewa Derdziuka, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Marcina Pakulskiego, Zastępcę Prezesa ds. Medycznych NFZ. Dyskusja była związana z zagadnieniem rosnących potrzeb, a tym samym i kosztów w nowoczesnej ochronie zdrowia. Uczestnicy rozważali, jak można wspomóc proces alokacji środków w celu zminimalizowania kosztów w ochronie zdrowia.

Wśród uczestników panelu „Zdrowie Publiczne – problem interdyscyplinarny” znaleźli się m.in. Beata Małecka-Libera, Poseł na Sejm RP, Ewelina Nojszewska, Profesor Szkoły Głównej Handlowej oraz Bolesław Samoliński, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Zdrowia Publicznego. Dyskutanci omawiali znaczenie zdrowia publicznego w starzejącym się społeczeństwie zachodnim oraz podkreślali interdyscyplinarny charakter samego pojęcia.


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2020 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług