INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Struktura jednostek organizacyjnych

Struktura jednostek organizacyjnych zakładów leczniczych SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Załącznik nr 1a-1ł do Regulaminu Organizacyjnego


Przychodnia Szajnochy (załącznik nr 1a)


 • Poradnia Lekarza POZ (001)
 • Nocna Pomoc Lekarska (117)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej (053)
 • Poradnia Położnej POZ (125)
 • Poradnia Medycyny Szkolnej (100)
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (013)
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej (RTG) (014)
 • Pracownia Mammografii (MMG) (135)
 • Pracownia Densytometryczna (139)
 • Pracownia Echa Serca i Próby Wysiłkowej (137)
 • Pracownia Holtera (138)
 • Pracownia USG (136)
 • Poradnia Onkologiczna (101)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (142)
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej (005)
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (141)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (143)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (006)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (144)
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci (029)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (145)
 • Poradnia Osteoporozy (094)
 • Poradnia Urologiczna (007)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (146)
 • Poradnia Dermatologiczna (002)
 • Poradnia Kardiologiczna (008)
 • Poradnia Reumatologiczna (011)
 • Poradnia Neurologiczna (003)
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy (004)
 • Poradnia Stomatologiczna (012)
 • Poradnia Promocji Zdrowia (118)
 • Transport sanitarny (088)
 • Poradnia Rehabilitacyjna (010)
 • Dział Fizjoterapii (097)
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (087)
 • Punkt szczepień (192)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (242)
 • Pracownia EKG (253)

Przychodnia Elbląska (załącznik nr 1b)


 • Poradnia Lekarza POZ (063)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (054)
 • Poradnia Położnej POZ (126)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (016)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (147)
 • Szkoła Rodzenia (122)
 • Dział Fizjoterapii (107)
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (114)
 • Poradnia Geriatryczna (119)
 • Poradnia Rehabilitacyjna (161)
 • Punkt pobrań materiałów do badań (193)
 • Punkt szczepień (194)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (243)
 • Pracownia EKG (254)

Przychodnia Felińskiego (załącznik nr 1c)


 • Poradnia Lekarza POZ (064)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (055)
 • Poradnia Położnej POZ (127)
 • Poradnia Stomatologiczna (190)

 

 • Punkt pobrań materiałów do badań (195)
 • Punkt szczepień (196)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (244)
 • Pracownia EKG (255)

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży Kochowskiego (załącznik nr 1d)


 • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci (022)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (156)
 • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci (021)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (157)
 • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci (023)
 • Poradnia Alergologiczna (085)
 • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci (019)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (024)
 • Poradnia Logopedyczna (089)
 • Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci (020)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (159)
 • Poradnia Otolaryngologiczna (115)
 • Pracownia USG (086)
 • Poradnia Psychologiczna (120)
 • Poradnia Stomatologiczna (102)
 • Pracownia EKG (256)

Przychodnia Żeromskiego (załącznik nr 1e)


 • Poradnia Lekarza POZ (065)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (056)
 • Poradnia Położnej POZ (128)
 • Poradnia Diabetologiczna (030)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (027)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (148)
 • Pracownia USG (188)
 • Pracownia Tomografii Komputerowej (CT) (123)
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego (RM) (124)
 • Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu (099)

1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (042)

2. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu (091)

 • Punkt pobrań materiałów do badań (197)
 • Punkt szczepień (198)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (245)
 • Pracownia EKG (257)
 • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży (269)

Przychodnia Wrzeciono (załącznik nr 1f)


 • Poradnia Lekarza POZ (032)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (057)
 • Poradnia Położnej POZ (129)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (033)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (149)
 • Punkt pobrań materiałów do badań (199)
 • Punkt szczepień (200)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (246)
 • Pracownia EKG (258)

Przychodnia Kochanowskiego (załącznik nr 1g)


 • Poradnia Lekarza POZ (066)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (058)
 • Poradnia Położnej POZ (130)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (038)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (155)
 • Poradnia Okulistyczna (039)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (154)
 • Poradnia Otolaryngologiczna (040)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (150)
 • Poradnia Stomatologiczna (041)
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej (USG) (044)
 • Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapii (043)
 • Dział Fizjoterapii (095)
 • Poradnia Medycyny Pracy (052)
 • Punkt pobrań materiałów do badań (201)
 • Punkt szczepień (202)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (247)
 • Pracownia EKG (259)

Przychodnia Kleczewska (załącznik nr 1h)


 • Poradnia Lekarza POZ (046)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (059)
 • Poradnia Położnej POZ (131)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (047)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (151)
 • Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapii dla Dorosłych (035)
 • Dział Fizjoterapii (095)
 • Punkt pobrań materiałów do badań (203)
 • Punkt szczepień (204)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (248)
 • Pracownia EKG (260)

Przychodnia Conrada (załącznik nr 1i)


 • Poradnia Lekarza POZ (048)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (060)
 • Poradnia Położnej POZ (132)
 • Punkt pobrań materiałów do badań (205)
 • Punkt szczepień (206)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (249)
 • Pracownia EKG (261)

Przychodnia Łomianki (załącznik nr 1j)


 • Poradnia Lekarza POZ (050)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (062)
 • Poradnia Położnej POZ (162)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (051)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (152)
 • Poradnia Kardiologiczna (181)
 • Poradnia Urologiczna (182)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (183)
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej (185)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (186)
 • Poradnia Stomatologiczna (187)
 • Punkt pobrań materiałów do badań (209)
 • Punkt szczepień (210)
 • Poradnia Rehabilitacyjna (229)*
 • Dział Fizjoterapii (230)*
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (250)
 • Pracownia EKG (262)

*) Komórka organizacyjna udzielająca wyłącznie świadczeń innych niż gwarantowane

Przychodnia Sieciechowska (załącznik nr 1k)


 • Poradnia Lekarza POZ (108)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (109)
 • Poradnia Położnej POZ (134)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (110)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (153)
 • Poradnia Neurologiczna (111)
 • Poradnia Kardiologiczna (112)
 • Poradnia Reumatologiczna (113)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (158)
 • Punkt pobrań materiałów do badań (211)
 • Punkt szczepień (212)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (251)
 • Pracownia EKG (263)

Przychodnia Klaudyny (załącznik nr 1l)


 • Poradnia Lekarza POZ (213)
 • Poradnia Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej (214)
 • Poradnia Położnej POZ (215)
 • Punkt pobrań materiałów do badań (216)
 • Punkt szczepień (217)
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej (218)*
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (219)*
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna (220)*
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (221)*
 • Poradnia Okulistyczna (222)*
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (223)*
 • Poradnia Stomatologiczna (224)*
 • Poradnia Kardiologiczna (225)*
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (226)*
 • Pracownia Endoskopii (227)*
 • Pracownia USG (228)*
 • Poradnia Gastroenterologiczna (232)*
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc (235)*
 • Poradnia Diabetologiczna (236)*
 • Poradnia Endokrynologiczna (237)*
 • Poradnia Neurologiczna (238)*
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (239)*
 • Pracownia Badań Kardiologicznych (240)*
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Lekarza POZ (252)
 • Pracownia EKG (264)
 • Poradnia Stomatologiczna (266)
 • Sala zabiegów ambulatoryjnych* (267)
 • Pracownia Endoskopii (273)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego* (274)
 • Poradnia Okulistyczna (275)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  (276)
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna  (277)
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  (278)
 • Poradnia Gastroenterologiczna (279)

*) Komórka organizacyjna udzielająca wyłącznie świadczeń innych niż gwarantowane

Centrum Zdrowia Psychicznego (załącznik nr 1ł)


 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny (106)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (017)

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat polityki cookies