INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Zarządzenie nr 13/2023

Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego


Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022, poz. 633 ze zm.) oraz § 13 ust. 2 obowiązującego Statutu SPZZLO Warszawa-Żoliborz w związku z pozytywną opinią Rady Społecznej wyrażoną w uchwale nr 5/2023 z dn. 27.02.2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny SPZZLO Warszawa Żoliborz w treści wskazanej w załączniku do niniejszego Zarządzenia (Regulamin Organizacyjny wraz z załącznikami).

§ 2

Zobowiązuje się Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych do zapoznania z treścią Zarządzenia podległych pracowników i osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne.

§ 3

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Z-cy Dyrektora ds. Organizacji i Kontraktów Medycznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu według rozdzielnika, w intranecie oraz na zewnętrznej stronie internetowej SPZZLO.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 41/2016 Dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego wraz z załącznikami oraz wszystkimi zmianami do ww. Zarządzenia.

Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz Małgorzata Zaława-Dąbrowska

Warszawa, 27.02.2023 r.

Załączniki do Zarządzenia nr 13/2023Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat polityki cookies